Senra, 7 - 9, 2º A. 15702 Santiago de Compostela - A Coruña - Spain - Tel.: +34 981 56 90 40 - Fax: +34 981 57 28 67


 


SALÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD
Santiago de Compostela, 13/15 Abril

XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE GALICIA (SONUDIGA) y
XV JORNADAS DE NUTRICIÓN PARA ENFERMERÍA
Santiago de Compostela, 22/23 AbrilIV CONGRESO GALEGO DE COOPERATIVAS
Santiago de Compostela, 19 Mayo

100 YEARS ROTARY
Santiago de Compostela, May 20-21
 
 
Xornadas Ibéricas sobre xestión e conservación da troita común
Lugo, 2/3 Junio

Santiago de Compostela, July 27-31

SIMPOSIO INTERNATIONAL OIDEL
Santiago de Compostela, September 9-12

Third Annual Meeting of the EU Network

Integrable Models and Applications: from Strings to Condensed Matter

Santiago de Compostela, 12/16 Septiembre

Santiago de Compostela, 13/16 Septiembre 
II Congreso Internacional de Turismo Termal
Ourense, 29 Septiembre / 2 de Octubre

X SYMPOSIUM INTERNACIONAL
"Avances en Neumología"

Santiago de Compostela 27/28 Octubre

  

 


Santiago de Compostela, 17/18 Noviembre