Senra, 7 - 9, 2º A. 15702 Santiago de Compostela - A Coruña - Spain - Tel.: +34 981 56 90 40 - Fax: +34 981 57 28 67
 

 

CENTRAL

Senra, 7 - 9, 2º A. 15702 Santiago de Compostela - A Coruña - Spain 
Tel.: +34 981 56 90 40 - Fax: +34 981 57 28 67
 E-mail:


AGENCIAS EN GALICIA

15003 A CORUÑA

Real, 96-98, 1º iz. - Tel: +34 981 217 580 - Fax: +34 981 217 581
E-mail:

 27001 LUGO

Galerias Campo Castillo loc 8-9 - Plaza Campo Castillo - Tel: +34 982 284 934 
Fax: +34 982 284 935 -

15960 SANTA UXÍA DE RIBEIRA 15490 PUEBLA DO CARAMIÑAL
Tel. : 981 870604 - Fax : 981 870600
Pardo Bazán, 4
Tel. : 981 831703
Gasset, 13
15270 CEE 36600 VILAGARCÍA DE AROUSA
Tel. : 981 746154 - Fax : 981 747011
Fernando Blanco, 48
Tel. : 986 505489 - Fax : 986 500270
Rúa da Baldosa, 13